top of page

Privacy verklaring

1 Privacy- en cookieverklaring

 

Bedrijfsgegevens:

Stoorzender Podcast

Hoge Larenseweg 73

1221 AK Hilversum

KvK: 62639226

BTW: NL222324028B02

 

Verwerking persoonsgegeven:

 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de website en de werking van de website (www.stoorzenderpodcast.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins.

Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

Cookies:

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies? Een cookie is een bestand dat door een website (www.stoorzenderpodcast.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website. 

Social Media buttons:

De verschillende social mediakanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Stoorzender Podcast gebruikte social mediakanalen, om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Uitschakelen en verwijderen:

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.  

 

Google Analytics:

Om inzicht te kunnen krijgen in hoe stoorzenderpodcast.nl bezocht en gevonden wordt, maken we gebruik van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van de websitebezoekers; zo ontstaat voor ons een algemene doelgroep. Geen zorgen: je IP-adres is niet zichtbaar en valt ook niet door Stoorzender te herleiden naar een specifiek persoon. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.  

 

Social Media Kanalen:

Stoorzender Podcast maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Instagram en Twitter. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Stoorzender Podcast gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.  

 

Privacy algemeen:

Stoorzender Podcast verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 

Verzamelde informatie:

Wanneer aan Stoorzender verstrekt, slaat Stoorzender je gegevens op. Dit is bijvoorbeeld nodig om je te contacten op het moment dat je het contactformulier hebt ingevuld en portretaanvraag hebt gedaan of een merchandisebestelling hebt geplaatst. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Preview:

Claire schetst veel bij tekenopdrachten. Heb je bij haar een tekening besteld? Dan kan ze je contactgegevens gebruiken om een schets toe te sturen en zo te overleggen over de opdracht.

 

Gemaakt werk toesturen:

Portretten en illustraties worden digitaal toegestuurd. Let op: dit betreft dus - tenzij anders overeengekomen in persoonlijk contact - géén fysiek exemplaar van je bestelling. De wenskaarten, tasjes of overige merchandise betreft wel fysieke producten en zullen per post worden verstuurd. Hiervoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van PostNL

Foto’s/video’s voor portfolio of social media:

Claire tekent graag voor je, wanneer je een bestelling plaatst. Claire bewaart deze illustraties in haar portfolio. Wanneer de behoefte ontstaat om jouw illustratie te delen via stoorzenderpodcast.nl of onze sociale media, zul je om toestemming worden gevraagd. Op deze manier kan Stoorzender Podcast haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen in het online portfolio of op social media geplaatst wanneer jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

 

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens:

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Stoorzender Podcast een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor mij zijn: • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan. 

 

Voor het plaatsen van foto’s in Claire’s online portfolio of op social media vragen wij toestemming. Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten en het toevoegen van foto’s aan ons portfolio hebben wij een gerechtvaardigd belang. Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en telefoonnummer kan Stoorzender Podcast haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Stoorzender Podcast geen dienst kan leveren. 

 

Delen met anderen:

Stoorzender Podcast verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Stoorzender Podcast een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat ik iemand inschakel om mij bij te staan. In dat geval deel ik de benodigde gegevens. 

 

Hoe lang we gegevens bewaren:

Stoorzender Podcast bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan. De foto’s in Claire’s portfolio worden bewaard zolang als wij het een meerwaarde vinden voor het portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken. Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het portfolio, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd. Als het gaat om gegevens waarvoor jij mijn toestemming hebt gegeven en jij trekt deze toestemming in, zullen de gegevens binnen een maand verwijderd worden.

 

De rechten van jou:

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Stoorzender Podcast heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via  

 

Beveiliging van gegevens:

Stoorzender Podcast neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stoorzenderpodcast@gmail.com 

 

Klacht:

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page